เลือกดูผลสอบ: ตรวจผลสอบรายบุคคล | ดูผลการจัดอันดับคะแนน ที่ 1-50 ของประเทศ ที่ 1 ของภาค และ ที่ 1 ของจังหวัด คลิกที่นี่
ตรวจผลการสอบรายบุคคล โครงการทดสอบความรู้

(กรุณาใส่ รหัสประจำตัวสอบ หรือ ชื่อ หรือ นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่ง)
**สำหรับวิชาภาษาอังฤษ ชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาัอังกฤษ**