เลือกดูผลสอบ: ผลการจัดอันดับคะแนน ที่ 1-50 ของประเทศ ที่ 1 ของภาค และ ที่ 1 ของจังหวัด | ดูผลสอบรายบุคคล คลิกที่นี่
ตรวจผลการจัดลำดับคะแนน

เลือกโครงการทดสอบความรู้

เลือกตรวจผลการจัดอันดับคะแนน

เลือกระดับชั้นรายงานอันดับที่ 1 ของจังหวัด
โครงการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 24
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
โรงเรียน
จังหวัด
คะแนน
501380
รังสรรค์ สอนสมฤทธิ์ สันติสุขพิทยาคม น่าน
23
501795
กัลยรัตน์ สมจักร จุนวิทยาคม พะเยา
21
501871
ณัฐปัณชญา แก้วพรม เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
24
500196
วารุณี ทิสม เมืองปานวิทยา ลำปาง
22
500207
เปรมวดี ยศอิ จักรคำคณาทร ลำพูน
28
500236
ปัญญาพร พ่วงรอด บ้านด่านลานหอยวิทยา สุโขทัย
18
500285
อุมาริน จ๋าจุ๋มป๋า เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เชียงราย
21
501911
สิทธิศักดิ์ แสนบุญ สาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน แพร่
22
501014
พิสิฐพร เจียมตัว บัวขาว กาฬสินธุ์
24
501044
ตติพร ธีระศิริโชติ บัวขาว กาฬสินธุ์
24
503600
วรัชญ์ อังกิติตระกูล สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น
32
503605
ธนพงศ์ ช่อเพชรกุล สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น
32
503606
ศุภเกียรติ ศรีจารนัย สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ขอนแก่น
32
500020
อำพล พิลาหา บ้านท่าโป่ง ชัยภูมิ
22
502004
อรุณ คำศรี กุตาไก้วิทยาคม นครพนม
21
502128
พงษกร ต่อแสงธรรม ราชสีมาวิทยาลัย 2 นครราชสีมา
28
502151
กฤติยา ศรีเพชร จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
23
502540
เกษราภรณ์ ภูทิพย์ นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม
19
500339
ธนันวรรณ จันทาทุม ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
23
501073
ขัตติยะ สระแก้ว สุวรรณภูมิวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
21
501590
อาริญา เชียงไข่แก้ว ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
27
502543
ตรีวัฒน์ รุจิยาปนนท์ สุรวิทยาคาร สุรินทร์
38
503609
ปรัชญา ฮาดดา บ้านหนองแก่งทราย หนองคาย
20
503615
สุดารัตน์ สุธรรมมา บ้านหนองแก่งทราย หนองคาย
20
503468
วัชรินทร์ธร ดึงกระโทก อาเวมารีอา อุบลราชธานี
21
503490
ศักราช เอกพันธุ์ อาเวมารีอา อุบลราชธานี
21
501087
อรรถยุทธ ศรีลาศักดิ์ เดชอุดม อุบลราชธานี
21
501140
แกล้วกล้า ชาบุญเรือง เดชอุดม อุบลราชธานี
21
500395
แสงเดือน แก้วนาค ท่าลี่วิทยา เลย
22
501801
สุนีย์ รัตนศรี พนาศึกษา อำนาจเจริญ
22
500044
ธนภัทร เหลืองรัตน์วัฒนะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี
29
503541
ณัฐพัชร ศรีวิไล นครนายกวิทยาคม นครนายก
24
502559
ภทรลภา เพชรผ่องใส ยอแซฟอุปถัมภ์ (แผนกหญิง) นครปฐม
29
502159
วิภาวดี กิจเฮง เตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) ปทุมธานี
17
502162
ชนทัตตา ฉวีนิรมล เตรียมบัณฑิต (บริบูรณ์ศิลป์ศึกษา) ปทุมธานี
17
500015
พิชิต ฑีฆายุวัฒนา ธนาคารออมสิน ประจวบคีรีขันธ์
28
502568
อนันทชัย ตนประเสริฐ ดรุณาราชบุรี ราชบุรี
26
502167
มณฑล กาญจนพรกุล อัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ ลพบุรี
23
500518
อาภัสรา ชมพิกุล นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ
21
500057
โยทะกา พ่วงไพโรจน์ คงคาราม เพชรบุรี
26
502692
นฤนาท ประกอบเที่ยง เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
33
503728
กษิดิ์เดช ยิ้มละม้าย ชลบุรี "สุขบท" ชลบุรี
26
501332
ปวีณา สะสมสิน สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด
23
502253
อนุชา พรมสีสุข กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี
18
502257
ศิลป์ศุภา ทองจันทา กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี
18
500602
นีรา สารภี ระยองวิทยาคม ระยอง
19
500605
ไพเราะ พูนพัฒนาชัย จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
21
502266
สมรัชนี สตามัน ประทีปศาสน์ นครศรีธรรมราช
22
502343
ฮานีน สนิสุริวงษ์ นูรุดดิน(มูลนิธิ) นราธิวาส
23
500716
อัสนี สะเตาะ ดรุณศาสน์วิทยา ปัตตานี
24
502356
เพ็ชรวุธ บางพระ ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
38
501770
อิทธิพล นุ้ยผอม มุสลิมวิทยา(ประชาอุปถัมภ์) พัทลุง
21
501825
มลทิพย์ ทองคำ ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง
21
500910
สิริพร ศรีรัฐ มุสลิมวิทยาภูเก็ต ภูเก็ต
19
502364
มูนีเร๊าะ ปูติ อาสาสุลดินวิทยา ยะลา
23
500070
ชนวีร์ บุญเมธี พิชัยรัตนาคาร ระนอง
33
502390
สุวรรณา แก้วมรกฎ หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา
27
500940
ยุพมาศ หมาดร่า ควนโดนวิทยา สตูล
20
500965
อัยยุบ หลีเส็น ควนโดนวิทยา สตูล
20
500967
ปรัตถกร ตันติวชิรฐากูร สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
35
503116
บงกชกร พีรียะพัฒน์ บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
39